• FloMembers är en Internet-baserad medlemsregisterapplikation som utvecklats av Flo Apps Ltd.

  Applikationen är ett verktyg för skötseln av föreningens medlemsinformation och administration, vilket effektiverar arbetet och frigör funktionärernas tid för föreningens kärnverksamhet.

  Genom att använda FloMembers kan man sköta postning, sammanställandet av medlemsförteckningar och rapporter samt fakturering med enbart några musklickar.

  FloMembers-applikationen är inte bunden till en specifik dator, utan kan användas av föreningens ansvarspersoner (t.ex. ordförande, sekreterare och ekonom) via fritt valbar dator med Internet-koppling.

  FloMembers-registret kan användas simultant av flera användare. Systemet har en inbyggd automatisk säkerhetskopiering.

 • Michaela Bränn, ekonom, Historiska föreningen:
  “Tidigare krävde skötseln av vår förenings medlemsregister en orimligt stor arbetsinsats. Vi hade flera olika medlems- och prenumerantförteckningar, och de upprätthölls av några få personer. Genom i bruktagandet av FloMembers har vi ökat öppenheten inom vår organisation och lättat på ansvarspersonernas arbetsbörda. Ett fungerande medlemsregister effektiverar administrationen och frigör tid för själva verksamheten.”
 • FloMembers registret mottar direkt den information som en ny medlem skickat in till föreningen via en ansökningsblankett på nätet. Medlemsuppgifterna sparas in i registret, vilket underlättar administrerandet och antagandet av den nya medlemmen.

 • Varje förening är unik. En del föreningar vill föra bok över sina medlemmars skostorlek, en del andra igen vill registrera sina medlemmars fordon. Med hjälp av FloMembers kan man skräddarsy informationsfälten i medlemsregistret, vilket möjliggör insamlandet av all behövlig information.

  • En tydlig årsavgift, som omfattar all användning av programmet
  • antagning av nya medlemmar via webblankett
  • sändning av e-post notiser
  • mångsidiga sökfunktioner
  • utskrivning av medlemmarnas adresser på klistermärken eller överflyttning till Excel
  • rapporter om inträdda och avgångna medlemmar samt föreningens medlemsantal
  • automatisk synkronisering av bankdata
  • elektronisk fakturering, helt eller delvis
  • prenumerantmodul för medlemstidningens prenumeranter, vilka inte är medlemmar
 • Årsavgiften omfattar all användning av programmet. Tillägsavgifter kommer inte att debiteras för programmets användning och inte heller för skickandet av fakturor eller meddelanden. Tillägs funktioner som årsavgiften inte täcker:

  • Skickandet av textmeddelanden
  • Dataöverföring från ett äldre medlemsregister till FloMembers
 • Om er förening tar i bruk FloMembers under år 2017, så debiterar vi endast för överflyttningen av ert existerande medlemsregister i det nya systemet (överflyttningskostnaden 90 € + moms/timme). Från början av året 2018 övergår faktureringen till årsfakturering.

 • Genom att skicka e-post till adressen info@floapps.com får du i bruk tillfälliga användarnamn och lösenord till FloMembers registret. Du kan också be oss berätta mera om FloMembers applikationen och dess egenskaper. Vi svarar gärna på alla tänkbara frågor!

 • Vi tar utvecklingen av FloMembers på fullt allvar. Vi vill göra programmet till Finlands bästa medlemsregisterprogram. Programmets verktyg har utvecklats sedan år 2007 i ett nära och starkt samarbete med användarna.